Home   |   Members only   |   Contact   

Site menu:

Location: mbse4mechatronics.org / Partners 

Partners

Consortium: FMTC - LMS/Siemens - Flanders’ Drive - Verhaert - UA - KULeuven

FMTC

Organisation description

Flanders Mechatronics Technology Centre vzw (FMTC) is a new research centre, operating since October 2003. It is an initiative of Agoria, the Belgian multi-sector federation for the technology industry, and fourteen leading mechatronic companies in Flanders. The Flanders Mechatronics Technology Centre wants to be a bridge between academic and industrial know-how in mechatronics and thereby improve its member companies’ competitiveness on the world market. For achieving this, the centre executes industry driven mid-term and long-term research projects. To realise its mission, FMTC closely cooperates with the Production Engineering, Machine Design and Automation division of the Katholieke Universiteit Leuven and with Sirris, former WTCM-CRIF.
For its operation, FMTC is supported by the Flemisch government via IWT.

role in the project

FMTC is the project coordinator and does the project management, Furthermore is also leading WP3 in which the design rules for system architects are translated into optimisation algorithms.

website FMTC


LMS/Siemens

Organisation description

FIXME: Translate! LMS International is marktleider voor simulatie- en testoplossingen voor het ontwerp van mechatronische systemen in de automobiel, lucht- en ruimtevaart en energieproductiesector. De LMS oplossingen ondersteunen het ganse ontwerpproces van in de vroege conceptfase tot de finale productvalidatie en dit voor kritische productperformanties zoals energie-efficiëntie, comfort, duurzaamheid en veiligheid. Door continu te investeren in innovatie kan LMS haar klanten ondersteunen met de nieuwste engineeringmethodologieën wat hen toelaat betere en meer betrouwbare producten te ontwerpen en deze sneller op de markt te brengen. LMS werd opgericht als spin-off van KU Leuven en maakt sinds begin 2013 deel uit van Siemens.

role in the project

LMS Intl is the leader for WP5, in which the mbse4mechatronics methodology and supporting software tools will be developed

website LMS/Siemens


Flanders' Drive

Organisation description

FIXME: Translate! Flanders’ DRIVE is het onderzoekscentrum voor de voertuigindustrie en heeft als missie om een leidende rol te spelen in de transformatie door innovatie van de voertuigindustrie in Vlaanderen naar een groene en slimme mobiliteitsindustrie. Flanders’ DRIVE werkt in een nationaal en internationaal kennisnetwerk samen met bedrijven en andere onderzoeksinstellingen aan toepassingsgericht onderzoek en ontwikkelt technologische oplossingen die bijdragen tot een sterke Vlaamse maakindustrie.

role in the project

Flanders’ drive is responsible for WP6, in which the development cases will be selected, and the developed techniques in WP1-4 will be applied to

website Flanders' Drive


Verhaert

Organisation description

FIXME: Translate! Verhaert is een internationaal gerenommeerd innovatie en Research and Development diensten bedrijf dat zijn klanten oplossingen biedt voor vernieuwende producten voor de gezondheidszorg, luchtvaart, machinebouw en fast moving consumer goods. Verhaert begeleidt, adviseert en neemt de projectuitvoering voor zijn rekening te starten in de fuzzy front end, over de new product development tot en met de new product introductie fase. Verhaert slaagt erin dankzij unieke methodologieën om Research and Development te realiseren als een ‘profit center’. Dit door methodieken gebaseerd op het omkeren van de leercurve van ontwerpers en ingenieurs. Verhaert focust niet louter op technische risico’s, doch beschouwt elk criterium dat de waardecreatie kan verstoren als kritisch in de ontwikkeling. Door het vroegtijdig identificeren en behandelen van kritische subsystemen wordt de meerwaarde bestendigd en het succes van het innovatietraject geoptimaliseerd.

role in the project

Verhaert is mainly responsible for the valorization of the project

website Verhaert


UA - AnSyMo and CoSys-lab research groups

Organisation description

FIXME: Translate! De Antwerp Systems and software Modelling onderzoeksgroep (AnSyMo) en in het bijzonder de Modelling, Simulation and Design Lab (MSDL) aan de Universiteit Antwerpen werkt aan de theorie van Multi-Paradigm Modelling (MPM) en ontwerp technieken en tools ter ondersteuning van het ontwerp van complexe Cyber-Physical Systems. Hierbij staan multi-domein modelleertalen en modeltransformaties centraal. De activiteiten van CoSys-Lab richten zich op de ingebedde elektronische systemen in de mechatronica en de automotive technologie, in de localisatietechnologie, en in de zorgtechnologie. In haar onderzoekswerk legt CoSys-Lab vooral de nadruk op het ontwerpproces van deze ingebedde software, de verwerking van sensorgegevens, en de ontwikkeling van softwarearchitecturen voor gedistribueerde systemen.

role in the project

The AnSyMo research group leads WP4, that deals with maintaining consistency problems during the detailed design stage. The CoSys-Lab research group leads WP2, which focusses on better supporting the systems architect when taking design decisions concerning the control/SW/EE co-design of the machine.

website UA


K.U.Leuven

Organisation description

FIXME: Translate! PMA (Production engineering, Machine design and Automation) is een afdeling van het Departement Werktuigkunde van de KU Leuven. De missie van PMA is het aanbieden van onderwijs en het verrichten van hoogkwalitatief en internationaal erkend onderzoek in het domein van advanced manufacturing, noise and vibration engineering en mechatronics & robotics. De afdeling heeft tevens een heel sterke expertise en reputatie op het vlak van spinoff-creatie en industriële valorisatie en technologietransfer.

role in the project

PMA leads WP1, which focusses on better supporting the systems architect when taking design decisions concerning the physical/control co-design of the machine.

website K.U.Leuven